Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Kolektory słoneczne jako ekologiczna i odnawialna forma dostarczania energii w Gminie Potok Górny

Logotypy dofinansowania: PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt "Kolektory słoneczne jako ekologiczna i odnawialna forma dostarczania energii w Gminie Potok Górny" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś  Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje zostaną zamontowane na 806 obiektach prywatnych oraz 19 obiektach użyteczności publicznej.

Projekt zakłada wykonanie instalacji grzewczej we wszystkich zgłoszonych do niego (ankiety przystąpienia) budynków.
Urządzenia niezbędne do pozyskiwania energii słonecznej ? kolektory (wraz z całą instalacją), będące własnością gminy, zostaną usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi gmina podpisze stosowne umowy (umowy zawierać będą: zgodę właścicieli na wykonanie instalacji oraz zapisy regulujące zasadę przekazania i użytkowania instalacji przez prywatnych właścicieli po zakończeniu okresu trwałości projektu) oraz budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy, do których gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie dokumentu własności.

Galeria

Powrót