Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Gospodarka komunalna

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Na zdjęciu widać wodę lecącą z kranu
Opublikowane dn. 28-05-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym uprzejmie informuje, że w miejscowościach Szyszków i Zagródki mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 października 2020 roku

Osoba wyrzuca worek do kosza
Opublikowane dn. 05-11-2020

Wójt Gminy Potok Górny zawiadamia, że Rada Gminy Potok Górny podjęła uchwałę Nr XXIII/156/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia...

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o terminie wywozu odpadów komunalnych w miesiącu październiku 2020 r.

Osoba wyrzucająca worek do kosza
Opublikowane dn. 01-10-2020

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Potok Górny o terminie wywozu odpadów komunalnych w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2020 r.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o terminie wywozu odpadów komunalnych w miesiącu wrześniu 2020 r.

Osoba wyrzucająca worek do kosza
Opublikowane dn. 09-09-2020

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Potok Górny o terminie wywozu odpadów komunalnych w miesiącu wrześniu 2020 r. Odbiór zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych

Czytaj więcej

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Osoba wyrzucająca worek do kosza
Opublikowane dn. 20-01-2020

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym...

Czytaj więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2019

Osoba wyrzucająca worek do kosza
Opublikowane dn. 11-12-2019

GMINA POTOK GÓRNY GRUDZIEŃ 2019

Czytaj więcej
1 2