Regulamin

 1. Witryna umożliwia www.potokgorny.com.pl zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny,
 2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.
 3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy aktualności i informacje z Gminy Potok Górny. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może jednakowo Urzędu Gminy Potok Górny.
 4. Wiadomości newslettera są wysyłane przy pomocy systemu do wysyłki newslettera przez osobę odpowiedzialną z ramienia Urzędu Gminy Potok Górny.
 5. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres iod@potokgorny.com.pl Urząd Gminy Potok Górny podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 30 dni roboczych.
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Potok Górny z siedzibą w Potoku Górnym przy Potok Górny 116,, 23-423 Potok Górny,NIP 918-10-56-344, REGON, 000550864, tel: 84 685 25 00
 8. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
 10. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  4. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  5. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres iod@potokgorny.com.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.  
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia (14.04.2021 r.)
Powrót