Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Czyste powietrze

Logo programu czyste powietrze

Program Czyste Powietrze 

Program Priorytetowy “Czyste Powietrze” to program, w wyniku którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródla ciepła i przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych. Celem programu jest zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji oraz poprawa jakości powietrza.

Gminny punkt konsultaycyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Dane liczbowe dot. wdrażania  Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Potok Górny ze stanem na dzień 29.03.2024 r. 

Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Potok Górny 187 144 86 3396985,61

       

Oficjalna strona programu oraz szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne  będące  właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

  • beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
  • beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 2651 zł ( gospodarstwo jednoosobowe),
  • beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, których przeciętne miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł (wieloosobowe), 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Maksymalne kwoty dotacji dla wybranych kategorii kosztów:

Podstawowy poziom dofinansowania: łącznie do 66 000 zł +1200 zł na audyt energetyczny 

Podwyższony poziom dofinansowania: łącznie do 99 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny 

Najwyższy poziom dofinansowania: łącznie do 135000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny 

 

Strony internetowe, które warto odwiedzić:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/

W celu oszacowania wysokości swojego dofinansowania można skorzystać z kalkulatora dotacji:

http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

Do określenia niezbędnej grubości izolacji budynku można skorzystać z kalkulatora grubości izolacji:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Loga

Powrót