Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa drogi gminnej z elementami ścieżki rowerowej nr 109381L (droga pow. Nr 2963 – Lipiny Górne – droga pow. Nr 2962L) km 0+000 – 1+576,33

Logotypy dofinansowania: PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt pt. „Budowa drogi gminnej z elementami ścieżki rowerowej nr 109381L (droga pow. nr 2963L–Lipiny Górne – droga pow. nr 2962L) km 0+000,00 – 1+576,33”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 Wartość projektu: 1 491 982,89

Kwota dofinansowania z EFRR: 740 101,52

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 109381L (dr. pow. nr 2963L–Lipiny Górne–dr. pow. nr 2962L) od km 0+000 do km 1+576,33, dł. 1 576m o nawierzchni asfaltowej, szer. jezdni 5,5m z poboczami po 0,75 m utwardzonymi tłuczniem drogowym. W km 0+150 do 1+551,50 (długość 1,401 km) zlokalizowano dwukierunkową ścieżkę rowerową (w pobliżu kompleksu leśnego po lewej stronie). W części środkowej usytuowano parking dla 18 szt. samochodów osobowych z wydzieleniem stanowiska utwardzonego dla celów turystyczno–dydakty. Pomiędzy planowanymi zatokami autobusowymi i parkingiem będzie chodnik o szer. podstawowej 1,50m. i długości 0,315 km. Powierzchnia dotychczasowej nieruchomości – pasa drogowego, swoją szerokością odpowiada szerokości projektowanej drogi.

 Galeria

Powrót