Wykonanie skweru rekreacyjnego w centrum miejscowości Potok Górny

Plakat z logotypami dofinansowania i teksem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZIEMIA BILGORAJSKA

 

Opis obrazka: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZIEMIA BILGORAJSKA „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. Wykonanie skweru rekreacyjnego w centrum miejscowości Potok Górny mająca na celu Umożliwienie integracji społecznej, znaczące podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, w szczególności dla młodzieży i seniorów poprzez wykonanie skweru rekreacyjnego w centrum miejscowości Potok Górny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LEADER

Powrót