Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym

Plakat z logotypami dofinansowania i teksem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZIEMIA BILGORAJSKA

 

Opis obrazka: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZIEMIA BILGORAJSKA „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym" mająca na celu Znaczące podniesienie jakości i dostępności oferty społeczno kulturalnej skierowanej do mieszkańców miejscowości oraz gminy poprzez docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym pełniącej ważne funkcje integracyjne i społeczne zlokalizowanej w centrum miejscowości. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LEADER

Powrót