Docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym

Plakat z logotypami dofinansowania i teksem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZIEMIA BILGORAJSKA

 

Opis obrazka: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZIEMIA BILGORAJSKA „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym" mająca na celu Znaczące podniesienie jakości i dostępności oferty społeczno kulturalnej skierowanej do mieszkańców miejscowości oraz gminy poprzez docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym pełniącej ważne funkcje integracyjne i społeczne zlokalizowanej w centrum miejscowości. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LEADER

Powrót