Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Zagospodarowanie centrum wsi Potok Górny

Celem projektu było zagospodarowanie terenu w centrum wsi Potok Górny związane z przebudową chodników i parkingów.

Istniejąca infrastruktura zagospodarowania centrum wsi Potok Górny wybudowana w latach 70-tych staje się obecnie mało funkcjonalna. Ciągle wzrastający ruch kołowy był tu nieuporządkowany, nieprzystosowany do obecnego stanu stąd wzrasta zagrożenie dla jego uczestników. Wysepka o nieregularnym kształcie kanalizująca ruch była mało czytelna i nie spełniała swojej funkcji. Nieuporządkowana była również sprawa przystanków komunikacji publicznej. Dokuczliwy stał się problem odwodnienia. Wody opadowe spływały z przyległego terenu od strony północno-zachodniej na drogi, co powodowało ich zalewanie i niszczenie. W okresie intensywnych opadów deszczu, wiosennych roztopów bądź jesienią rwące strumienie wód opadowych płynące jezdniami paraliżowały ruch kołowy i pieszy.

W ramach projektu przebudowano 573,5 m2 parkingu oraz 555,5 m2 chodników przy budynku Urzędu Gminy. Wykonano przebudowę 193,5 metrów drogi powiatowej Nr 2961L polegającą na ujednoliceniu szerokości jezdni do 6 m, wzdłuż przebudowanego odcinka usytuowano obustronne chodniki z kostki brukowej o szerokości 2x 1,5 m. Przy przebudowanej drodze zlokalizowano zatokę autobusową, oraz parking przy Posterunku Policji. Przebudowano 139 m drogi gminnej dojazdowej do Urzędu Gminy. Po prawej stronie drogi zlokalizowano przystanek komunikacji publicznej, oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Wybudowano drogę wewnętrzną dojazdowa do remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Górnym, biblioteki gminnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Wzdłuż drogi usytuowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Przed budynkiem OSP wykonano parking z kostki brukowej o wymiarach 14 x 34 m. Wykonano chodniki z kostki brukowej do budynku OSP, biblioteki i GOK, oraz wymianę starych płytek chodnikowych wzdłuż budynku GOK na kostkę brukową. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego wykonano nowe oznakowania pionowe i poziome.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto poprawę infrastruktury oraz estetyki w centrum miejscowości Potok Górny. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego.

Galeria

Powrót