Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa amfiteatru w miejscowości Potok Górny

Budowa amfiteatru w miejscowości Potok Górny

Inwestor:
   Gmina Potok Górny

Projekt:
   Budowa amfiteatru w miejscowości Potok Górny

Czas realizacji:
   09.02.2006 – 25.12.2006

Całkowita wartość projektu:
   148 634,08 zł

Kwota dofinansowania z  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
   71 442 zł

Wkład własny: 
   77 192,08 zł

Galeria
Powrót