Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Potok Górny

 

Plakat promocyjny iwestycji realizowanej z PROW

W ramach zadania zostanie wykonany odcinek 1614 m sieci wodociągowej łączący miejscowości Potok Górny i Lipiny Dolne-Kolonia oraz zostanie przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowościach: Dąbrówka, Zagródki, Szyszków, Jedlinki oraz część miejscowości Potok Górny. Przebudowa sieci wodociągowej będzie polegała na wymianie hydrantów nadziemnych, wymianie zasuw liniowych a sieci kanalizacyjnej na modernizacji 10 przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagródki.

 

 

 

 

Powrót