Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Gospodarka komunalna

Osoba wyrzucająca worek do kosza
Opublikowane dn. 20-01-2020

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym od 01 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:
48 9637 1011 2002 1000 0026 0060

 

W związku z dużymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypomina się mieszkańcom Gminy Potok Górny  o jak najszybszym i terminowym uregulowaniu zaległości. W innym przypadku będą wszczęte postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia ww. należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspokajane są w pierwszej kolejności. Wszelkie informacje na temat zaległości można uzyskać w Urzędzie Gminy Potok Górny pok. nr 4 lub telefonicznie  84 685 25 00 wew. 29.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót