Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Gospodarka komunalna

Opublikowane dn. 20-01-2020

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym od 01 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:
48 9637 1011 2002 1000 0026 0060

 

W związku z dużymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypomina się mieszkańcom Gminy Potok Górny  o jak najszybszym i terminowym uregulowaniu zaległości. W innym przypadku będą wszczęte postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia ww. należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspokajane są w pierwszej kolejności. Wszelkie informacje na temat zaległości można uzyskać w Urzędzie Gminy Potok Górny pok. nr 4 lub telefonicznie  84 685 25 00 wew. 29.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót