Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Gospodarka komunalna

Osoba wyrzuca worek do kosza
Opublikowane dn. 05-11-2020

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 października 2020 roku

Wójt Gminy Potok Górny zawiadamia, że Rada Gminy Potok Górny podjęła uchwałę Nr XXIII/156/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy obniżeniu i wynoszą:

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. 14 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 28 zł dla gospodarstwa domowego dwuosobowego,
  3. 44 zł dla gospodarstwa trzy – i więcej osobowego.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. 28 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 56 zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  3. 88 zł dla gospodarstwa trzy – i więcej osobowego.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, w pokoju nr 27.

Obowiązująca nowa stawka za IV kwartał płatna jest do 15 grudnia 2020 roku.

 

Przypomina się mieszkańcom gminy o terminowych opłatach za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

 

 Nr konta do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

48 9637 1011 2002 1000 0026 0060

 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót