Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Gospodarka komunalna

Opublikowane dn. 05-11-2020

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 października 2020 roku

Wójt Gminy Potok Górny zawiadamia, że Rada Gminy Potok Górny podjęła uchwałę Nr XXIII/156/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy obniżeniu i wynoszą:

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. 14 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 28 zł dla gospodarstwa domowego dwuosobowego,
  3. 44 zł dla gospodarstwa trzy – i więcej osobowego.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. 28 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 56 zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  3. 88 zł dla gospodarstwa trzy – i więcej osobowego.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, w pokoju nr 27.

Obowiązująca nowa stawka za IV kwartał płatna jest do 15 grudnia 2020 roku.

 

Przypomina się mieszkańcom gminy o terminowych opłatach za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

 

 Nr konta do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

48 9637 1011 2002 1000 0026 0060

 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót