Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Jednostki organizacyjne

Główne obiekty usług administracyjnych zlokalizowane są w ośrodku gminnym miejscowości Potok Górny.
W dwukondygnacyjnym budynku Urzędu Gminy mieszczą się:

Zakład Gospodarki Komunalnej,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gminny Zespół do spraw Oświaty
Gminny Ośrodek Kultury

Oprócz tego w budynku Urzędu Gminy funkcjonują:

Bank Spółdzielczy
Poczta Polska

Powrót