Aktualności

Opublikowane dn. 22-08-2023

Gminne Święto Plonów 2023

W związku z Gminnym Świętem Plonów, które odbyło się 20 sierpnia w Potoku Górnym, Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak składa serdeczne podziękowania.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Potok Górny, Szanowni Goście.

 

W związku z Gminnym Świętem Plonów, które odbyło się 20 sierpnia w Potoku Górnym, Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak serdecznie dziękuje Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Panu Premierowi Jackowi Sasinowi, Panu Ministrowi Robertowi Telusowi, Panu Ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, Panu Ministrowi Marcinowi Romanowskiemu, Panu Posłowi Tomaszowi Zielińskiemu, Panu Senatorowi Jerzemu Chróscikowskiemu, Wojewodzie Lubelskiemu Panu Lechowi Sprawka, Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi Stawiarskiemu oraz Pani Aleksandrze Hadzik Prezes KRUS za przesłane listy gratulacyjne, Pani Poseł Beacie Strzałce, Panu Pełnomocnikowi Ryszardowi Madziarowi, Panu Marszałkowi Michałowi Mulawie, Panu Sędziemu Zbigniewowi Łupinie- członkowi KRS, Panu Janowi Rojowi kierownikowi KRUS w Biłgoraju , Panu Bartłomiejowi Switale kierownikowi ARiMR w Biłgoraju, Panu Nadlesniczemu Mariuszowi Szabatowi, Panu Stanisławowi Kozyrze Wójtowi Gminy Łukowa wraz z Przewodniczącym RG Łukowa Panem Tadeuszem Kraczkiem, Pani Agacie Kusy Prezes MZK Leżajsk, Przewodniczącemu Rady Gminy Potok Górny Panu Henrykowi Kapica wraz z Radnymi Rady Gminy Potok Górny, Radnym Rady Powiatu Biłgoraj Panu Romanowi Wardachowi i Panu Jarosławowi Lipcowi, oraz Panu Waldemarowi Dudkowi, mieszkańcom Gminy Potok Górny i przybyłym gościom za obecność, Czcigodnym Księżom, Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Małyszowi, księdzu Proboszczowi Tomaszowi Winogrodzkiemu, Księdzu Marianowi Ciupikowi, Księdzu Wikaremu Tadeuszowi Solskiemu za odprawienie Mszy Swietej w intencji Naszych Rolników, Starostom Dożynek Państwu Agnieszce i Łukaszowi Zabłotnim,  KGW Jasiennik Stary, KGW Lipiny Górne- Borowina, KGW Lipiny Dolne, KGW Potok Górny, KGW Naklik, Stowarzyszeniu WKiT Przedmiescie, Stowarzyszeniu Nasz Szyszków, wszystkim sołectwom z terenu gminy  wraz z delegacjami wieńcowymi, druhom strażakom z poszczególnych jednostek OSP, Panu Tomaszowi Koniowi Dyrektorowi GOK, Potockiej Strażackiej Orkiestrze Dętej, wszystkim sponsorom, stoiskom  KRUS i Koła Łowieckiego Leśnik oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i organizację tego pięknego wydarzenia. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Potok Górny 

Stanisław Dyjak

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót