Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016 – 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/2020 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016-2020 zachęcamy mieszkańców gminy do zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 09 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Wypełnione formularze należy składać do 16 kwietnia 2020 r. w następującej formie:

  1. listownie na adres Urzędu Gminy Potok Górny,  23-423 Potok Górny 116
  2. elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@potokgorny.com.pl,W tytule poczty elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje projektu aktualizacji strategii".

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 09 kwietnia 2020 r. do pobrania TUTAJ

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016 -2021 do pobrania TUTAJ

Formularz konsultacji do pobrania TUTAJ

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016 – 2020 do pobrania TUTAJ

Protokół z przeprowadzonych konsultacji TUTAJ

Powrót