Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016 – 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/2020 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016-2020 zachęcamy mieszkańców gminy do zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 09 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Wypełnione formularze należy składać do 16 kwietnia 2020 r. w następującej formie:

  1. listownie na adres Urzędu Gminy Potok Górny,  23-423 Potok Górny 116
  2. elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@potokgorny.com.pl,W tytule poczty elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje projektu aktualizacji strategii".

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 09 kwietnia 2020 r. do pobrania TUTAJ

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016 -2021 do pobrania TUTAJ

Formularz konsultacji do pobrania TUTAJ

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016 – 2020 do pobrania TUTAJ

Protokół z przeprowadzonych konsultacji TUTAJ

Powrót