Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Dłonie na laptopie w tle. Ikony w kółkach na przednim planie.
Opublikowane dn. 20-03-2019

W sieci bez barier

 

Logotypy dofinansowania: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Unia Europejska Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa

Gmina Potok Górny w ramach Projektu „W SIECI BEZ BARIER”  realizowanego w ramach  III Osi Priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przystąpiła do Mikroprojektu  pod nazwą Rozwijanie kluczowych umiejętności ICT wśród mieszkańców gminy Potok Górny jako narzędzie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu społeczeństwa na obszarach wiejskich”. 

Projekt „W SIECI BEZ BARIER” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie gminy Potok Górny,  nie posiadające kompetencji cyfrowych lub pragnące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Zachęcamy w sposób szczególny rodziców  i opiekunów dzieci, rolników, przedsiębiorców oraz osoby niepełnosprawne.  

Rekrutacja rozpoczęła się 15 stycznia 2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Okres realizacji przez Gminę Potok Górny: 15.01.2019 - 15.07.2019

Dofinansowanie w ramach projektu dla Gminy Potok Górny: 149796,00 zł.

Zajęcia są bezpłatne - 32 godz. na wybrany moduł, liczebność grupy – 12 osób. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz gorący posiłek jednodaniowy.

Głównym celem projektu  jest podniesienie umiejętności korzystania z Internetu wśród mieszkańców gminy Potok Górny. Realizacja projektu  przyczyni się do upowszechnienia stosowania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w gminie Potok Górny.

W ramach projektu zaplanowano objęcie szkoleniem 268 osób  w okresie do 15 lipca 2019 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów:

„Rodzic w Internecie"

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 „Mój biznes w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując  o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać    i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Kultura w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych  z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Zapisy  na zajęcia  prowadzi oraz szczegółowych informacji dotyczących  projektu  udziela:

  • Pani Krystyna Mrozek, tel. 507 128 257
  • Pan Andrzej Kuś - Urząd Gminy Potok Górny, tel. 84 685 25 18

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Potok Górny w zakładce „W sieci bez barier”, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny. Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „W SIECI BEZ BARIER" w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny. Wypełniony  i podpisany formularz zgłoszeniowy można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Potok Górny, 23-423 Potok Górny 116.

 

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót