Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Sesja Gminy

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 20-06-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2018  r. (piątek) o godz. 7 - ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:         

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.

 5.  Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
         Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
          w Rzeszowie projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
          ścieków.

    b) udzielenie pomocy Powiatowi Biłgorajskiemu.

    c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

    d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

    e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.                       

  6.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8.  Zamknięcie obrad.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót