Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Komisje Rady Gminy

KOMISJIA REWIZYJNA
 1. Małek Renata Przewodnicząca
 2. Bucior Mirosław Z-ca Przewodniczącego
 3. Śniosek Czesława Sekretarz
 4. Stępniowska Sylwia Członek
 5. Knap Andrzej Członek
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 1. Pisarczyk Zofia Przewodniczący
 2. Konieczny Krzysztof Z-ca Przewodniczącego
 3. Garbacz Łukasz Sekretarz  
 
KOMISJA OŚWIATY I ZDROWIA
 • Śniosek Czesława Przewodnicząca
 • Wawrzak Henryk Z-ca Przewodniczącego
 • Małek Renata Sekretarz 
 
KOMISJA GOSPODARCZA
 • Deryło Damian Przewodniczący
 • Pytlarz Marek Z-ca Przewodniczącego
 • Krupa Tadeusz Sekretarz
 
KOMISJA KULTURY I SPORTU
 • Stępniowska Sylwia Przewodnicząca
 • Frąc Mariusz Z-ca Przewodniczącego
 • Dudek Ryszard Sekretarz
Powrót