Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Sesja Gminy

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 06-07-2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na XXII sesję Rady Gminy Potok Górny w dniu 09 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym, z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego.           
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.
 10. Podjęcie chwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Potok Górny na 2020r.         
 11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót