Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Sesja Gminy

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 30-10-2020

XXIV sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 5 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:                                  

 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.   
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Potok Górny w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w zakresie  zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół  i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Potok Górny.                                  
 5. Ustalenie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 6. Ustalenie ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Górny na 2021 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 9. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/62/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Potok Górny.                                         
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipiny Górne-Lewki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021r.                            
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 13. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót