Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Sesja Gminy

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 16-12-2020

XXV sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 9 :00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Potok Górny  z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.         
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020r.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Potok Górny na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót