Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 13-06-2024

Program Korpus Wsparcia Seniorów w 2024r. - Moduł II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym realizuje zadanie finansowane z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Kwota dofinansowania:    4 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  5 760,00 zł

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym realizuje zadanie finansowane  z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II.

Celem programu jest:

zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy,  
poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych oraz dla osób korzystających z usług opiekuńczych w celu zapewnienia  jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb lub osoby wskazanej przez seniora i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

Do udziału w programie zostali zakwalifikowani seniorzy w  wieku
60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z  osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu – moduł II – dla seniorów  w naszej gminie  został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które były połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

 

Autor: Andrzej Kuś
Powrót