Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 06-06-2024

W dniu 07 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się II sesję Rady Gminy Potok Górny

 

W dniu 07 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się II sesję Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Raport Wójta Gminy Potok Górny z wykonania w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/428/2024 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Potok Górny.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Potok Górny.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Gminy Potok Górny.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Potok Górny.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Gminy Potok Górny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, w obrębach geodezyjnych Potok Górny, Lipiny Dolne, Lipiny Górne, Naklik, Zagródki.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, w obrębach geodezyjnych Lipiny Górne, Lipiny Dolne, Potok Górny, Naklik, Dąbrówka, Jasiennik Stary.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/407/2024 z dnia 22 stycznia 2024r.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Biłgorajskiemu.                                                     

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

14.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

15.  Sprawy różne.

16.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Andrzej Kuś
Powrót