Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 06-05-2024

Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Potok Górny nowej kadencji 2024 - 2029

W dniu 06 maja 2024 r. tj. poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Potok Górny odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Potok Górny nowej kadencji 2024 - 2029,

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY POTOK GÓRNY

W dniu 06 maja 2024 r. tj. poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Potok Górny odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Potok Górny nowej kadencji 2024 - 2029, w której uczestniczyli nowo wybrani radni, Wójt Gminy Potok Górny oraz zaproszeni goście:
1.    Ks. proboszcz - Piotr Sobczuk,
2.    Ks. proboszcz - Stanisław Małysz
3.    Ks. Proboszcz - Tomasz Winogrodzki,
4.    Kierownik Posterunku Policji w Potoku Górnym – Paweł Stręciwilk,
5.    Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
6.    Sołtysi Gminy Potok Górny.

Obrady I sesji Rady Gminy rozpoczął Radny Senior – Antoni Jednac witając wszystkich zebranych. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Potoku Górnym – Pani Katarzyna Pawęska wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym i Wójtowi Gminy. Przy tej okazji życzyła owocnej współpracy nowym władzom Gminy Potok Górny, której efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, deklarując rzetelną i uczciwą pracę dla dobra gminy i jej mieszkańców. 

Radni ze swego grona wybrali Przewodniczącego Rady Gminy, którym został radny Łukasz Garbacz oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którym został radny Mariusz Socha.

Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Potok Górny Pan Stanisław Dyjak. Przy tej okazji życzył radnym efektywnej współpracy i realizacji planów inwestycyjnych w Gminie Potok Górny. 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Potok Górny
Stanisław Dyjak

Autor: Andrzej Kuś
Powrót