Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 26-02-2024

LXIV sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 9 - ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy Potok Górny

 

W dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz.  9 - ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:         

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.  

3.     Informacja Wójta Gminy Potok Górny z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Potok Górny.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Górny w 2024 roku.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Potok Górny, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/371/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia  27 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.                    

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.                                                  

9.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Andrzej Kuś
Powrót