Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

dzieci w szkole
Opublikowane dn. 09-02-2024

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wkrótce ruszy rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potok Górny.

 

Wkrótce ruszy rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potok Górny.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na podstawie art.154 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023r. poz.900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do: 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
klas pierwszych szkół podstawowych
określony Zarządzeniem Nr 504/2024 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w  szkołach podstawowych, na rok szkolny 2024/2025 dla których organem prowadzącym jest Gmina Potok Górny.

Szczegółowych informacji udzielają :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyszkowie – tel. 84 6852503

Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym –tel. 84 6852515

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych – tel. 84 6853011

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych – tel. 84 6853004

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego ustanowione w 2017 roku przez Radę Gminy Potok Górny pozostają bez zmian.

 

Zarządzenie rekrutacja.pdf

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót