Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Napis Informacja
Opublikowane dn. 18-01-2024

Nabór ankiet od mieszkańców zamieszkujących obszary rewitalizacji Gminy Potok Górny– ogłoszenie

Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Potok Górny. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy.

Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Potok Górny. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy.

Nabór ankiet pozwala w sposób rzeczywisty określić potrzeby mieszkańców oraz wskazać jakie działania należy podjąć w Gminie Potok Górny w kolejnych latach.

Prosimy o wypełnionej załączonej do ogłoszenia ankiety.

Sposób przekazania ankiet : 

drogą elektroniczną przez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej www.potokgorny.com.pl i przesłanie na adres email: sekretariat@potokgorny.com.pl
w formie papierowej. Wersja papierowa ankiety dostępna będzie w Urzędzie Gminy Potok Górny, pokój nr 4.
Wypełnione ankiety papierowe oraz elektronicznie należy dostarczyć 
w terminie do 09.02.2024 r.

Ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Autor: Andrzej Kuś
Powrót