Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Tablica z napisem sołtys
Opublikowane dn. 16-01-2024

Zebrania sołeckie i wybory sołtysów w gminie

Wójt Gminy Potok Górny serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na zebrania wiejskie

 

Wójt Gminy Potok Górny serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na zebrania wiejskie o następującej tematyce:

1.     Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2.     Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu za 2023 rok i zapoznanie z budżetem gminy na rok 2024.

3.     Informacja Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dotycząca wody, ścieków i odpadów.

4.     Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5.     Sprawy różne.

Zebrania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość Termin zebrania (godzina) Miejsce zebrania
1. Potok Górny cz. I

05.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
2. Dąbrówka

06.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
3. Szyszków

07.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
4. Lipiny Dolne

08.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
5. Lipiny Górne - Borowina

09.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
6. Zagródki

12.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
7. Naklik

13.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
8. Lipiny Górne - Lewki

14.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
9. Potok Górny cz. II

15.02.2024r.

godz. 1600

WDK ”Przedmieście”
10. Jedlinki

16.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
11. Jasiennik Stary

19.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP
12. Kolonia Malennik

20.02.2024r.

godz. 1600

Remiza OSP

Jasiennik Stary

 

Autor: Andrzej Kuś
Powrót