Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Broszura - Podsumowanie inwestycji w gminie Potok Górny w 2023 roku oraz plany inwestycyjne na rok 2024
Opublikowane dn. 21-12-2023

Podsumowanie inwestycji w gminie Potok Górny w 2023 roku oraz plany inwestycyjne na rok 2024

Za nami kolejny rok obfitujący w niespodziewane i niezależne od nas wydarzenia i zjawiska. To rok spowolnienia wzrostu gospodarczego i wciąż dość wysokiej choć spadającej inflacji. Podobne tendencje dotyczą gospodarki europejskiej, która jeszcze w większym stopniu straciła dynamikę swojego rozwoju. W takim to otoczeniu ekonomicznym przyszło nam zmagać się z działaniami inwestycyjnymi w naszej gminie.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Potok Górny

Za nami kolejny rok obfitujący w niespodziewane i niezależne od nas wydarzenia i zjawiska. To rok spowolnienia wzrostu gospodarczego i wciąż dość wysokiej choć spadającej inflacji. Podobne tendencje dotyczą gospodarki europejskiej, która jeszcze w większym stopniu straciła dynamikę swojego rozwoju. W takim to otoczeniu ekonomicznym przyszło nam zmagać się z działaniami inwestycyjnymi w naszej gminie.

 

Mimo tego wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane bądź są w znacznym stopniu zaawansowania. W swojej służbie staramy się trzymać zasadę równego traktowania wszystkich mieszkańców naszej gminy, a tym samym w miarę możliwości równomiernego polepszania warunków ich życia w poszczególnych miejscowościach. Powstała i planowana do wykonania infrastruktura drogowa, sanitarna i strażacka zwiększy komfort życia i poczucie bezpieczeństwa. Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje przykościelne pozwolą na długie lata zabezpieczyć nasze najważniejsze zabytki sakralne i ich otoczenie, bez potrzeby nadmiernego obciążania finansowego wspólnot parafialnych. W wyniku realizacji programu budowy instalacji fotowoltaicznych 674 gospodarstw uzyska dostęp do taniej energii. 

 

Jednak największym sukcesem będzie oddanie do użytku hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym wraz z wyposażeniem oraz kompleksem boiskowo-sportowym. Przy mądrym i pomysłowym wykorzystaniu tych obiektów jest możliwe realizowanie szerokiej oferty sportowej i kulturalnej dla wszystkich mieszkańców naszej gminy w szerokim przedziale czasowym. Pełnowymiarowe boiska będą wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego oraz współzawodnictwa między szkołami gminy i powiatu. Dzięki zamontowaniu sufitów monolitycznych, dopracowanych akustycznie, będzie możliwe organizowanie koncertów muzycznych, spektakli teatralnych i projekcji filmów. A wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w lekturze tej broszury.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Potok Górny

Stanisław Dyjak

 

Podsumowanie inwestycji w gminie Potok Górny w 2023 roku oraz plany inwestycyjne na rok 2024

Autor: Andrzej Kuś
Powrót