Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 29-11-2023

LX sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 29 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LX sesja Rady Gminy Potok Górny

 

W dniu  29 listopada  2023 r. (piątek) o godz. 9-ej   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Potoku Górnym odbędzie się LX  sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Potok Górny na lata 2024-2026.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr LVII /361/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr LVII /362/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny. 

6. Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę Nr LIX/375/2023z dnia 27 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny.               

7. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr LIX/ 376/ 2023r. z dnia 27 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny.                

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.   

11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót