Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 26-10-2023

LIX sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Potok Górny

 

W dniu  27 października  2023 r. (piątek) o godz. 9-ej   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Potoku Górnym odbędzie się LIX  sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty Gminy Potok Górny za rok szkolny 2022/2023, w tym o wynikach egzaminu na zakończenie nauki w Szkołach Podstawowych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochdowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Potok Górny.

7. Podjęcie uchwły zmieniającej uchwałę  Nr LVII /361/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny. 

8. Podjęcie uchwły zmieniającej uchwałę  Nr LVII /362/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny.               

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Potok Górny.                     

11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego.     

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr LI/325/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 24 stycznia 2023r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.                               

13. Ustalenie ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Górny na 2024 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

19. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót