Aktualności

Opublikowane dn. 02-10-2023

Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Potok Górny

W dniu 29.09.2023r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego, a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym na Działanie 10.3. Tytuł projektu to: „Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Potok Górny”.

 

W dniu 29.09.2023r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego, a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym, na Działanie 10.3.

Tytuł projektu to: „Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Potok Górny”. Jest to projekt w zakresie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Kwota dofinansowania jaką otrzymaliśmy to 250 183 zł. 

Jesteśmy wśród 15 przedstawicieli Województwa które otrzymały dofinansowanie. W ramach tego działania zostaną zorganizowane w naszym Ośrodku następujące zajęcia: 

- Organizacja zajęć indywidualnych z gry na instrumentach muzycznych.

- Organizacja zajęć grupowych: zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, tematyczne zajęcia czytelnicze, zajęcia z robotyki LEGO.

Realizacja projektu rozpocznie się od sierpnia 2024 r.

Podczas podpisania umowy naszą gminę reprezentowali: Wójt Gminy Potok Górny, Pan Stanisław Dyjak, Dyrektor GOK w Potoku Górnym Tomasz Koń oraz Księgowa GOK, Pani Lucyna Świerzawska.

W imieniu szkół, uczniów i rodziców oraz wszystkich mieszkańców gminy serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Stawiarskiemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego za udzielone wsparcie. 

 

   Wójt Gminy Potok Górny 

                                                                              Stanisław Dyjak

 

Uroczyste podpisanie umów na wsparcie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

 

Uroczyste podpisanie umów na wsparcie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

Autor: GOK Potok Górny
Powrót