Aktualności

Opublikowane dn. 27-09-2023

LVIII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 28 września 2023 r. (czwartek ) o godz. 9- ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Potok Górny

 

W  dniu 28 września 2023 r. (czwartek )  o godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/334/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 

7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót