Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 27-05-2022

XLIII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Potok Górny

 

W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Potok Górny za 2021 rok.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Potok Górny za 2021 rok.

5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

6.   Sprawozdanie finansowe Gminy Potok Górny za 2021 rok.

7.   Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny.

8.   Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.

9.   Odczytanie uchwał RIO w sprawach:

a)   zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

      b)   zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021r.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2021 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Potok Górny.

15.  Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/2022 Rady Gminy
       Potok Górny z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki
       nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
       Gminy Potok Górny w 2022 roku.         

16.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

17.  Sprawy różne.

18.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót