Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 28-03-2022

XLI sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9- ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Potok Górny

 

 

W dniu  29 marca  2022 r. (wtorek) o godz. 9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Potoku Górnym  odbędzie się XLI sesja Rady Gminy  Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potoku Górnym za 2021 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
„Korpus Wsparcia Seniorów” na lata 2022-2024 w Gminie Potok Górny.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Lubelskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

10. Dyskusja w sprawie wyboru projektu herbu Gminy Potok Górny.

11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót