Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 08-02-2022

Zwrot podatku akcyzowego - INFORMACJA

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

 

 

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ; W RAMACH ROCZNEGO LIMITU OKREŚLONEGO NA 2022 r.;

 

POWINIEN W TERMINIE:

od 01 LUTEGO 2022 r. do 28 LUTEGO 2022 r.,

ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK DO WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY, WRAZ Z FAKTURAMI VAT STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 6 M-CY POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU,

        CZYLI od 01 SIERPNIA 2021 r. do 31 STYCZNIA 2022 r.

LIMIT OBOWIĄZUJĄCY W 2022 ROKU, STANOWIĆ BĘDZIE SUMĘ:

1.        Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, (czyli 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Kwota zwrotu podatku do 1 litra wynosi 1,00 zł). 

2.        Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do siedziby stada, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 

1.        FAKTURY VAT (dokumentujące zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.),

2.        INFORMACJĘ kierownika Biura Powiatowego ARiMR o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych Bydła DJP (tylko producenci rolni, którzy w ubiegłym roku posiadali bydło i będą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

 

PONADTO PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZE SOBĄ:

- ORYGINAŁÓW UMÓW DZIERŻAW,

 

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINIE:

1 – 30 KWIETNIA 2022 r.

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, można pobrać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym (przy zachowaniu maksymalnych reżimów bezpieczeństwa sanitarnego), ze strony internetowej Urzędu Gminy w Potoku Górnym (www.potokgorny.com.pl), lub ze trony MRiRW (www.minrol.gov.pl).

 

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022

 

Klauzule informacyjne

 

 Materiały informacyjne

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót