Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 30-12-2021

XXXVIII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Potok Górny

 

 

W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.  

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.         

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021r.  

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Potok Górny
      na 2021 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/245/2021
      Rady Gminy Potok Górny z dnia 16 grudnia 2021r.  w sprawie zmiany uchwały
      Nr XXIX/210/2021  Rady Gminy Potok Górny z dnia 24 maja 2021r.
      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Biłgorajskiemu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/210/2021 Rady Gminy
      Potok Górny z dnia 24 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
       Powiatowi Biłgorajskiemu.

 8 . Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji
      Rady Gminy na 2022 rok.

11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

12. Sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót