Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 16-12-2021

XXXVII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.  

3.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego  z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych
 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potok Górny.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Potok Górny.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Potok Górny.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Radnych Rady Gminy.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Sołtysów wsi.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
11. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

12. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót