Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 29-10-2021

XXXV sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad:
 

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Potok Górny za rok
szkolny 2020/2021 w tym o wynikach egzaminu na zakończenie nauki
w szkołach podstawowych.

 4.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany regulaminu dostarczania
        wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Potok Górny.  

 5.    Ustalenie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
        2022 rok.                                         

 6.    Ustalenie ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022rok.

 7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
         nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Górny na 2022 rok. 

 8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

        środków transportowych na 2022 rok.

 9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
        Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
        działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
        restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
        w Gminie Potok Górny. 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

13.   Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

14.   Sprawy różne.

15.    Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót