Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Plakat programu Polski Ład
Opublikowane dn. 25-10-2021

Wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak serdecznie dziękuje Rządowi Zjednoczonej Prawicy z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim i Panem Wicepremierem Jackiem Sasinem na czele, za przyznanie środków z programu Polski Ład. Gmina Potok Górny otrzymała łącznie 13 477 262 zł na dwie strategiczne dla Gminy Potok Górny inwestycje

 

Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak serdecznie dziękuje Rządowi Zjednoczonej Prawicy z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim i Panem Wicepremierem Jackiem Sasinem na czele, za przyznanie środków z programu Polski Ład. Gmina Potok Górny otrzymała łącznie 13 477 262 zł na dwie strategiczne dla Gminy Potok Górny inwestycje:

 

Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny

Inwestycja obejmuje:

  • Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lipiny Dolne z Lipinami Górnymi Borowina.
  • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naklik.
  • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Malennik.
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zbiornika wodnego w miejscowości Lipiny Dolne.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Potok Górny i Lipiny Dolne
  • Budowa studni głębinowej w miejscowości Naklik
  • Przebudowa w Gminie Potok Górny:
sieci wodociągowej polegająca na:
- wymianie hydrantów nadziemnych oraz układów zasuw,
- przebudowie ujęć wody w Nakliku i Lipinach Dolnych,
- wymianie wodomierzy  na wodomierze z systemem odczytów radiowych
sieci kanalizacyjnej polegająca na:
- wymianie urządzeń na przepompowniach ścieków,
- przebudowie oczyszczalni ścieków w Lipinach Dolnych i Zagródkach
 

Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki

 

Inwestycja obejmuje:

Budowę drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki, odcinek od km 2+293,00 do km 4+642,70, wraz z:
- Budową ścieżki rowerowej,
- Budową chodnika,
- Budową kanału technologicznego.

 

 

Środki z programu Polski Ład stanowią 95% kosztów całkowitych wymienionych inwestycji kluczowych dla mieszkańców gminy. Wkład własny Gminy wyniesie 709 329,58 zł. Dzięki przydzielonemu dofinansowaniu możliwe będzie wykonanie tych inwestycji pomimo bardzo skromnego budżetu gminy.

 

Wójt Gminy Potok Górny
Stanisław Dyjak
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót