Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Trzy osoby rozmawiają
Opublikowane dn. 11-10-2021

Konsultacje Społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

W związku z rozpoczęciem prac zmierzających do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2022 rok, pragniemy skonsultować „Roczny Program Współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Uważamy, iż Państwa uwagi i opinie są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu. Dlatego chcielibyśmy Państwa prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

W dniu 11 października 2021 r. zostały ogłoszone konsultacje w/w programu. Program Współpracy na 2021 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potok Górny, na stronie internetowej Gminy Potok Górny (ugpotokgorny.bip.lubelskie.pl oraz www.potokgorny.com.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Potok Górny. Wersja papierowa jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Potok Górny.

Uwagi dotyczące Programu Współpracy można kierować do dnia 25 października 2021 r. do sekretariatu Urzędu Gminy Potok Górny, drogą  e-mail na adres: sekretariat@potokgorny.com.pl lub drogą pocztową. 

Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Formularz ankiety konsultacji społecznych

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót