Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Tablica z napisem Sołtys
Opublikowane dn. 22-09-2021

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Miesiąc wrzesień to czas w którym upływa termin planowania wydatków w ramach funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. W tym celu niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego, które przy odpowiednim kworum zadecyduje na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki przypadające na daną miejscowość do realizacji w 2022 r. Ustawa o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku (Dz.U.2014.301), precyzuje na jakie cele można takie środki przeznaczyć.

Miesiąc wrzesień to czas w którym upływa termin planowania wydatków w ramach funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. W tym celu niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego, które przy odpowiednim kworum zadecyduje na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki przypadające na daną miejscowość do realizacji w 2022 r. Ustawa o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku (Dz.U.2014.301), precyzuje na jakie cele można takie środki przeznaczyć.

Zgodnie z art. 1 pkt. 6 ww. ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Natomiast art. 1 pkt. 7 przywołanej ustawy mówi iż, środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy wygląda następująco:

L.p.

Miejscowość

Data i godz.

Miejsce zebrania

1.  

Jasiennik Stary

23.09.2021 r. godz. 1400

Remiza OSP

2.  

Kolonia Malennik

23.09.2021 r. godz. 1600

Kolonia Malennik 7

3.  

Jedlinki

23.09.2021 r. godz. 1800

Remiza OSP

4.  

Potok Górny cz. I

27.09.2021 r. godz. 1400

Remiza OSP

5.  

Potok Górny cz. II

27.09.2021 r. godz. 1600

WDK „Przedmieście”

6.  

Naklik

27.09.2021 r. godz. 1800

Remiza OSP

7.  

Szyszków

28.09.2021 r.  godz. 1400

Remiza OSP

8.  

Zagródki

28.09.2021 r.  godz. 1600

Remiza OSP

9.  

Dąbrówka

28.09.2021 r. godz. 1800

Remiza OSP

10.           

Lipiny Górne-Borowina

29.09.2021 r. godz. 1400

Remiza OSP

11.           

Lipiny Górne-Lewki

29.09.2021 r. godz. 1600

Remiza OSP

12.           

Lipiny Dolne

29.09.2021 r. godz. 1800

Remiza OSP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy

 

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót