Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 06-08-2021

XXXII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 09 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 09 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9-ej  
 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy  w Potoku Górnym, z następującym porządkiem   
 obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
     w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych
     do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Potok Górny
.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania
    wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.              

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót