Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Opublikowane dn. 30-07-2021

SANATORIUM KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

  - ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,

  - ze schorzeniami układu krążenia,

 - rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

 - renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Potrzebne dokumenty:

 - wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista - druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce zadania a następnie rehabilitacja lub
w jednostce organizacyjnej KRUS,

 - do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania podstawowe,

 -   wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w placówce terenowej KRUS.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w jednostkach organizacyjnych Kasy.

 

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę
o wystawienie skierowania do sanatorium.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót