Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Traktor rolniczy uprawia pole
Opublikowane dn. 30-07-2021

Zwrot podatku akcyzowego - INFORMACJA

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ; W RAMACH ROCZNEGO, NIEWYKORZYSTANEGO LIMITU OKREŚLONEGO NA 2021 r.;

INFORMACJA

 

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ; W RAMACH ROCZNEGO, NIEWYKORZYSTANEGO LIMITU OKREŚLONEGO NA 2021 r.;

 

POWINIEN W TERMINIE:

od 01 SIERPNIA 2021 r. do 31 SIERPNIA 2021 r.,

ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK DO WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY, WRAZ Z FAKTURAMI VAT STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 6 M-CY POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU,

        CZYLI od 01 LUTEGO 2021 r. do 31 LIPCA 2021 r.

LIMIT OBOWIĄZUJĄCY W 2021 ROKU, STANOWIĆ BĘDZIE SUMĘ:

1.        Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w dniu złożenia wniosku, (czyli 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Kwota zwrotu podatku do 1 litra wynosi 1,00 zł). 

2.        Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do siedziby stada, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 

1.        FAKTURY VAT (dokumentujące zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.),

2.        INFORMACJĘ kierownika Biura Powiatowego ARiMR o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła DJP (tylko producenci rolni, którzy w sierpniu 2021 r., będą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w ramach całego, niewykorzystanego limitu określonego na 2021 r., i w ubiegłym roku posiadali bydło).

 

PONADTO PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZE SOBĄ:

- ORYGINAŁÓW UMÓW DZIERŻAW.

 

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINIE:

1 – 29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, można pobrać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym (przy zachowaniu maksymalnych reżimów bezpieczeństwa sanitarnego), ze strony internetowej Urzędu Gminy w Potoku Górnym (www.potokgorny.com.pl), lub ze trony MRiRW (www.minrol.gov.pl)

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021

Ikona docOświadczenie dotyczące kodu paliwowego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.50 KB]

Ikona docKlauzule informacyjne, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.50 KB]

 

 

 

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót