Aktualności

Opublikowane dn. 09-07-2014

Promuj dobrą praktykę – Weź paragon.

 

Każda osoba kupująca towary lub usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, jako wydruk z kasy rejestrującej. Paragon informuje między innymi o cenie, naliczeniach podatkowych, danych sprzedawcy.

Dlaczego powinniśmy żądać paragonu?

Ponieważ!!!

  • możemy łatwiej dochodzić swoich praw, jeżeli np. towar nie odpowiada deklarowanej ilości,

  • mamy pewność, że zapłacony podatek naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie został zewidencjonowany i będzie odprowadzony do budżetu państwa,

  • przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy i tym samym mamy wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne jak np. szkolnictwo czy nasze bezpieczeństwo,

  • mamy pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji,

  • mamy możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji,

  • możemy dokonać porównań cenowych.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót