Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

default
Opublikowane dn. 16-06-2015

Piękna inicjatywa zaprzyjaźnionych samorządów

 

Z inicjatywy Pana Andrzeja Fusa –Prezesa Stowarzyszenia „Na rzecz Bukowiny” oraz Pana Jan Bartosiewicza– właściciela gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” w Bukowinie, samorządy sąsiadujących Gmin: Biszcza, Kuryłówka i Potok Górny podjęły inicjatywę upamiętnienia tragicznych i bolesnych wydarzeń związanych z okresem zaborów. Planowane przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie głównie uczniów szkół z terenów gmin do głębszego zapoznania się z historią regionu. Znaczna część społeczeństwa zamieszkała na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego nie umie wytłumaczyć różnic np. religijnych. Dlaczego na obszarze w/w gmin znajdujemy cerkwie prawosławne, cerkwie greckokatolickie i kościoły rzymskokatolickie ?, dlaczego istnieje „sztuczny” podział na tych z „Galicji” i tych z „Kongresówki”?

Warto zaznaczyć, że zlikwidowane w 1918 roku granice zaborów zostały w większości powielone w czasach współczesnych. Granica administracyjna między gminami Biszcza i Potok Górny w województwie lubelskim, a gminą Kuryłówka w województwie podkarpackim przebiega wg dawnej granicy ustalonej przez zaborców (1815r.). W wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego ustalono ściśle dozorowaną (po 1863 r.) granicę pomiędzy zaborcami: Austrią i Rosją. Ustalona wówczas linia podziału przetrwała 100 lat tj. do 1915 roku. Wówczas to w wyniku ofensywy wojsk austriackich ziemie polskie będące w zaborze rosyjskim między innymi teren obecnych gmin Biszcza i Potok Górny zostały opanowane przez wojska austriackie. Taki stan trwał do końca I Wojny Światowej. Po jej zakończeniu, granice zaborów przestały istnieć, a Polska stała się niepodległa.

 

Organizatorzy:

Zbigniew Pyczko  - Wójt Gminy Biszcza,

Tadeusz Halesiak  - Wójt Gminy Kuryłówka,

Edward Hacia -  Wójt Gminy Potok Górny,

Stowarzyszenie „ Na rzecz Bukowiny”

Pan Jan Bartosiewicz – gospodarstwo agroturystyczne „ Kary Mustang” w Bukowinie

postanowili zorganizować cykl przedsięwzięć przybliżających historię tego skrawka „Małych Ojczyzn”.


W ramach „ Spotkania Granicznego” którego finał nastąpi w dniu 2 sierpnia 2015r. o godz. 1500 w Bukowinie na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” zostaną podsumowane, realizowane przez szkoły konkursy: wiedzy historycznej, plastyczny oraz fotograficzny. Nagrodzone prace będą wystawione w Bukowinie, pokażą swój dorobek ośrodki kultury. Nie zabraknie konkursów rekreacyjno-sportowych skierowanych dla całych rodzin. Wieczorem zaplanowano festyn. Jednym z rezultatów „Spotkań” jest odtworzenie na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” w Bukowinie historycznego przejścia granicznego. Już dziś serdecznie zapraszamy do BUKOWINY ( 2 sierpnia 2015r. g. 1500 ) na posumowanie „Spotkania Granicznego”.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót