Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Uczestnicy spotkania w sali przy stołach, w tle tablica z prezentacją
Opublikowane dn. 14-10-2014

Szerokopasmowe spotkanie informacyjne w Gminie Potok Górny

  W dniu 09 października 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Potok Górny odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy dotyczące projektu lubelskiej sieci szerokopasmowej.

 

Spotkanie zostało przygotowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, które poprowadzili przedstawiciele Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.

Podczas spotkania wyjaśniono czym jest szerokopasmowy dostęp do internetu, jakie posiada korzyści w porównaniu do pozostałych usług i jaką odgrywa role w dzisiejszych czasach. Omówiono także sposób w jaki zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z lubelskiej sieci szerokopasmowej oraz przekonali się jak Internet może łączyć ludzi i rodziny oraz ułatwiać życie.

Na zakończenie można było zadawać pytania prowadzącym oraz przeprowadzić dyskusje.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) jest jednym z projektów Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej". Celem tego programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". W priorytecie II PO RPW przewidziano realizację działania 2.1, którego celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym". W ramy tego działania wpisuje się przedmiotowy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.


Więcej o projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”:

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót