Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 06-10-2014

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny

 

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny n/w uchwały:

1/ Uchwały Nr XLVII/270/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. obejmującej:

  • zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem RLd /teren do zalesień/ - na teren zabudowy zagrodowej z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych, położony w miejscowości Lipiny Dolne.
  • zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem RP /teren upraw polowych/ - na teren zabudowy zagrodowej z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych, położony w miejscowości Potok Górny

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny lub mailowo na adres: gmina_potok_g@wp.pl w terminie do dnia 31.10.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót