Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Plac zabaw
Opublikowane dn. 14-10-2014

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Do końca października tego roku w pięciu miejscowościach naszej gminy, przy szkołach podstawowych – Potok Górny, Szyszków, Lipiny Górne – Borowina, Lipiny Dolne, Dąbrówka –  powstaną pierwsze place zabaw. 

 

Gmina urządza place w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Projekt na modernizację oddziałów przedszkolnych to nie tylko budowa placów zabaw. 
W ramach otrzymanych środków w szkołach będą dostosowane toalety dla dzieci 3-5 letnich, zmodernizowana zostanie toaleta dla personelu. Ponadto sale przedszkolne wyposażone zostaną
w niezbędne pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, oraz sprzęt audiowizualny, ICT oraz tablice interaktywne. Na projekcie skorzysta również Stołówka szkolna przy szkole podstawowej
w Szyszkowie, która zapewnia wyżywienie naszych przedszkolaków. Zakupiony zostanie m.in. kocioł warzelny, patelnia elektryczna czy piekarnik elektryczny. Nowy sprzęt zastąpi ten stary i zużyty.

Budowa wszystkich placów oraz doposażenie oddziałów w niezbędne pomoce oraz sprzęt  ma kosztować ponad 785 tysięcy złotych. 100 procent tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowę w sprawie dofinansowania projektu podpisano jeszcze w kwietniu tego roku, nie mniej jednak cała procedura jest rozciągnięta w czasie i dopiero w październiku widoczne będą efekty prac.

Projekt ma na celu poprawę warunków funkcjonowania 9 oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz przygotować je do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza 3 i 4 letnich. Dzięki budowie placów zabaw, których do tej pory nie było na terenie gminy, zapewnimy bezpieczne warunki realizacji podstawy programowej dotyczącej pobytu na świeżym powietrzu i zaspokoimy potrzebę ruchu dla najmłodszych dzieci. Dzięki dofinansowaniu stworzymy warunki umożliwiające objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat oraz zwiększymy dostęp do edukacji przedszkolnej. 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót